Zijn Porsche mag dan wel glamour en klasse uitstralen, bij bestuurder en eigenaar Dave Roelvink ontbreekt beide elementen. De overgewaarde DJ gedroeg zich maar weer eens als een proleet.

Wat gebeurde er? Meneer reed zijn wagen in de PC Hooftstraat toen ineens voor hem een rioolwerker ivm onderhoudswerkzaamheden een put opentrok.

Dat viel bij Dave niet in goede aarde.'Deze is lijp, ouwe. Die trekt zo een put voor mijn neus er uit. Die is lijp gap'. Hij de rioolwerker dus een 'lijp'.

Is thuis waarschijnlijk niet veel bijgebracht. In ieder geval weer een mooi staaltje hufterig en proletengedrag. Klasse kun je nu eenmaal niet kopen!

Dit trof supermarktmedewerker tussen de bananen aan. Was geen spin maar..