Het bouwbedrijf STB Exclusive Projects zag in het zakelijk conflict met Yolanthe en Wesley geen andere uitweg meer, als over te gaan tot beslaglegging. Volgens de woordvoerder hadden ze tot op heden geen enkele reactie ontvangen van het glamourstel.

Bekendeburen heeft de hand weten te leggen op het document waaruit blijkt dat de Voorzieningsrechter van de rechtbank Midden- Nederland te Utrecht op 29 april j.l. toestemming heeft gegeven om over te gaan tot het conservatoire beslag.

Uit het document blijkt dat het gaat om een vordering van 135.723,-- euro exact. Niet alleen heeft het bouwbedrijf beslag gelegd op het geld van Wesley bij de KNVB, maar ook op het huis van Yo's moeder in Hilversum.

Dit huis kochten Yolanthe en Wesley in november 2011 voor een bedrag van 445.000,-- euro. Hierdoor kon haar moeder verhuizen van Volendam naar Hilversum. Yo en Wesley zijn beiden eigenaar van het optrekje waar Yo's moeder helemaal gelukkig is.

En waarom blijkt wel uit de foto's van het huis. Het is niet te hopen dat zij hier nu uit moet. Volgens het document kan de schuldeiser binnen 42 dagen de vordering voor de rechter brengen met alle gevolgen van dien!