Wat houdt Gordon, die onlangs aankondigde een belangrijk deel van zijn personeel door de omstandigheden te moeten ontslaan, verborgen over zijn bedrijven?

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt namelijk, dat hij al sinds 2017 geen jaarverslagen heeft aangeleverd. De laatste cijfers van zijn bedrijf 'Gordon Made In Holland' dateren zelfs van 2016.

We hebben het over zijn Blushing bedrijven in Blaricum en Amsterdam. De hamburgerzaak 'The Burger Room B.V.' al dit jaar met cijfers moeten komen bij de Kamer van Koophandel.

Er moet een dringende reden zijn waarom Gordon de jaarverslagen nog niet heeft gedeponeerd bij de KvK, waar normaal gesproken een boete op staat en als een economisch delict wordt beschouwd.

Niet voor niets staat hierover te lezen:

'Het niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken op basis waarvan het Openbaar Ministerie een geldboete kan opleggen of de zaak aanhangig kan maken bij de rechter.

Bovendien kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als je niet (op tijd) deponeert en je onderneming gaat failliet. Zorg er dus voor dat je binnen de termijn deponeert. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing.

Het is wettelijk niet mogelijk om uitstel te verkrijgen voor het deponeren van de jaarrekening.'

Ook dit hangt dus boven zijn hoofd.

deze babyotter gaat ook jouw hart stelen. zie video