Vanmorgen is, inopdracht van de bank, de veel besproken boerderij van Imca Marina, geveild voor een bedrag van 415.000,-- euro. Eigenlijk een compleet lachertje. De veiling is daarmee eigenlijk compleet mislukt.

Er waren in totaal 43 biedingen op de boerderij gedaan en dit was de hoogste bieding. Wel moet de bank het nog aan de nieuwe eigenaar gunnen. Merkwaardig blijft wel dat begin mei er ook een koopovereenkomst is gesloten voor 475.000,-- euro.

Deze koop staat nog altijd in het Kadaster. Waarom deze niet is doorgegaan, is niet bekend. Hoe groot de werkelijke restschuld van Imca is, is niet echt duidelijk. Er rust op de boerderij een totale hypotheekschuld van 1,6 miljoen en dan leert een snelle rekensom dat Imca bijna 1,2 miljoen tekort komt.

Of dit werkelijk zo is, moet blijken. Voorlopig woont de zangeres alweer in een riante woonboerderij in Noord Holland tegen een maandelijkse huur van 2000,-- euro per maand. Hoe dat kan, daar wenst zij geen antwoord op te geven.

Een ding is in ieder geval duidelijk: de bank heeft met de veiling de plank totaal misgeslagen!