Tot op heden zwijgen de Meilandjes in alle talen over wat ze nu eigenlijk hebben gekocht. Een ding stond vast en dat is dat hun nieuwe huis in Noordwijkerhout zou komen te staan. En dat klopt, want een paar dagen geleden is een akte gepasseerd waar bekendeburen de hand op heeft weten te leggen.

OPSTAL MEILANDJES

Het gaat om "levering recht tot opstal kavel 1 en kavel 2" waarvan volgens het Kadaster een koopprijs is overeengekomen van 1 euro!. Wel moet de familie een jaarlijkse retributiie betalen van ieder 7.500 euro.

VOORWAARDEN KAVEL MEILANDJES

Op dit kavel mogen de Meilandjes gaan bouwen onder de voorwaarden die in de akte worden genoemd. In deze akte lezen we iets heel bijzonders:

"De Opstal zal zijn bestemd om te worden gebruikt als woonhuis voor privédoeleinden en bewoning door maximaal één (1) gezin, al dan niet met kinderen. Het hebben van een kantoor of praktijk aan huis is toegestaan, indien en voorzover dit binnen de geldende publiekrechtelijke regelgeving past. Daarnaast heeft de Opstalhouder het recht en de plicht om het niet te bebouwen gedeelte van het perceel in te richten als siertuin en deze siertuin te onderhouden binnen de daarvoor geldende publiekrechtelijke regelgeving."

Daarbij is het volgens de voorwaaden verboden om een Bed & Breakfast te beginnen op het landgoed!

DIT KAVEL KOCHT MAXIME, MARTIEN EN ERICA MEILAND KOCHTEN EEN ANDER KAVEL

Het blijkt dat Maxime kavel 1 kocht. Martien en Erica hebben kavel 2 gekocht . Beiden betaalden 1 euro plus de retributie van 7.500 euro per jaar per kavel.

De familie gaat dus niet onder 1 dak, maar wel naast elkaar wonen. Hoewel de bouw nog moet beginnen zijn de plannen serieus, want Maxime heeft haar huidige villa al te koop gezet.