Er zullen maar weinig mensen zijn die wisten dat de vrouw, die er altijd om bekend stond te zwaaien met haar creditcard in de dure winkelstraten van Amsterdam, al meer dan zeven jaar een bedrijf had dat o.a. was gespecialiseerd in de verkoop van onroerendgoed.

Op 1 februari 2009 richtte Estelle Cruijff haar bedrijf Jomax B.V. op. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat te lezen dat het de BV van Estelle het volgende deed:' Aan-en verkoop en ontwikkeling van registergoederen'. En met 'registergoederen' wordt bedoeld onroerendgoed ofwel huizen.

Maar erg florissant draaide het bedrijf niet. In 2014 had het een negatief eigen vermogen van 1564,-- euro., terwijl dat eerst nog ruim 17.000,-- euro in de plus stond. En tegenover een schuld van totaal 26.500,-- euro stonden nog een post vorderingen van 13.100,-- euro.

En blijkbaar zag Estelle er verder geen brood meer in, want op 19 september j.l. is Jomax B.V. , volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel ontbonden met als argument dat er gebrek aan baten waren ofwel er werd nauwelijks wat verdiend.

Wie weet gaat het haar straks in Spanje allemaal beter, want daar zou zij naartoe gaan emigreren.