DIT IS DE VERKOCHTE VILLA

Eergisteren of 16 mei j.l. is de verkoopakte van de villa van de Meilandjes bij de notaris gepasseerd. De villa is nu eigendom van een inwoonster van Noordwijk.

In de akte wordt uiteraard ook de verkoopsom genoemd en laat deze nu aardig afwijken van de prijs die vorige maand door de Meilandjes werd genoemd.

Zoals bekend begonnen Martien en Erica met een vraagprijs van iets onder de 3 miljoen euro om deze wat later met twee ton euro te verlagen naar 2.799.500 euro.

Ook deze prijs leek te hoog gegrepen. Wel zou er een aspirant koper een bedrag van 2,6 hebben geboden, maar uiteindelijk werd de indruk gewekt dat de villa zou zijn verkocht op de prijs die zij er zelf voor hebben betaald ofwel op 2.695.000 euro. Niet dus!

In de akte staat namelijk dat de verkoopprijs van de villa 2.550.000 euro is. Dat is maar liefst bijna 150.000 euro lager als de eerder genoemde verkooprijs.

Dat betekent dat Erica en Martien een verlies hebben gelegen van 150.000 euro en niet quitte hebben gespeeld. Ook staat er in de akte vermeldt dat de roerende goederen voor nul euro zijn overgenomen.

Kortom; de zaak is mooier voorgesteld dan de werkelijkheid! Ze hebben drie ton winst zien verdampen in 150.000 euro verlies!!!