Cor, die sinds januari 2010 eigenaar is van een prachtig pand aan de Lindengracht in Amsterdam, waar hij samenwoont met zijn vriendin Nienke, had een plan bedacht om het woongenot te verhogen. Om bij mooi weer heerlijk te kunnen genieten van de zon en buiten te kunnen ontbijten, leek het hem een goed idee om een dakterras te laten bouwen.

Dit mag je niet zomaar doen dus diende Cor netjes een aanvraag in bij de gemeente om het dakterras + dakkapel te kunnen laten maken. Maar hij kreeg het lid op zijn neus. Op 11 juli j.l. weigerde de gemeente Amsterdam toestemming te verlenen om Cor's woongenot te verhogen en wees de aanvraag af.

De reden is overigens niet duideljk. Duidelijk is wel dat Cor geen dakterras heeft en uiteraard zal hij hier niet blij mee zijn.