De Gemeente De Bilt heeft gereageerd op een artikel over Koen Everink, waarin het lijkt alsof de gemeente een adminstratieve dwaling heef gemaakt door Everink een vergunning te verlenen nadat reeds was overleden.

Koen werd op 4 maart van dit jaar om het leven gebracht, terwijl de vergunning op 4 mei werd verleend door de gemeente. Woordvoerder van de gemeente de heer Smits laat het volgende weten: 'Zie document!’ van 7 oktober 2016, gepubliceerd op uw website bekendeburen.nl. In de berichtgeving over de verleende vergunning voor het verbouwen van de woning aan de Rembrandtlaan 95 te Bilthoven heeft de redacteur zich gebaseerd op informatie uit een bron die slechts een deel van de feiten weergeeft. Er is geenszins sprake van een administratieve dwaling.

 Anders dan in het artikel wordt geconcludeerd is de betreffende omgevingsvergunning na de dood van de heer Everink juist in overleg met de gemachtigde aan ‘de erven van’ verleend. De data in het geraadpleegde systeem komen overigens niet overeen met de werkelijke data: de vergunning is aangevraagd op 27 april 2015 en is verleend op 22 april 2016'.

Op basis hiervsn is er dus geen sprake van een blunder of administratieve dwaling van de gemeente. Zo dit is dan ook maar weer uit de lucht!