Door deze stunt ligt de vraagprijs inmiddels op 595.000,-- euro en dat terwijl begon op een prijs van 698.000,-- euro. Maar of deze prijsverlaging van inmiddels meer dan een ton euro voldoende is, moet nog maar blijken. Vast staat wel dat Jan en zijn partner Coen, die dolgraag in een huis op de Veluwe wil wonen, ook bij deze prijs nog altijd een aardige winst zouden kunnen opstrijken.

Jan kocht het appartement namelijk in februari 1999 voor een prijs van 168.352,-- euro en heeft er een hypotheek op rusten van 217.360,-- euro, die inmiddels door aflossing al een stuk lager ligt Het andere appartement kochten Jan en zijn partner eerder voor een prijs van toen nog 200.000,-- gulden. De hypotheek hiervan is inmiddels volledig afgelost.