De vraag of Martien en Erica Meiland nu wel of niet de miljoenenvilla in Noordwijk hebben gekocht, hoeft niet meer te worden gesteld. Bekendeburen heeft beslag weten te leggen op de koopakte om omontstotelijk het bewijs te leveren dat zij de nieuwe eigenaren zijn.

De koopsom van de villa bedraagt 2.695.000 euro, gelijk aan de vraagprijs. Ze zullen er niet direct gaan wonen, want  pas op 1 juni van dit jaar passeert de akte van levering

De akte zelf is gisteren gepasseerd bij de notaris! Nu weten we in ieder geval de uitkomst van de nieuwe serie die per 1 maart van start gaat. En.... zowel Martien als Erika zijn de eigenaars.

Dit staat in de akte als bewijs dat de Meilandjes de koper zijn:

de heer MARTINUS JACOBUS MARIA MEILAND, geboren te Noordwijkerhout op zesentwintig augustus negentienhonderd éénenzestig (26-08-1961), houder van paspoort documentnummer ........, afgegeven te Noordwijk op drieëntwintig december tweeduizend vijftien;

en b. mevrouw ERICA RENKEMA, geboren te Hengelo op zes september negentienhonderd drieënzestig (06-09-1963), houder van identiteitskaart documentnummer .........., afgegeven te Teylingen op veertien oktober tweeduizend vijftien, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen, wonende te 7255 PG Hengelo, gemeente Bronckhorst, Aaltenseweg ..; hierna tezamen te noemen 'koper' 

Omschrijving registergoed

De omschrijving van het hiervoor bedoelde registergoed is: de eigendom van een perceel grond met woning, plaatselijk bekend Sole Miopark  te Noordwijk (postcode.... AW), kadastraal bekend gemeente Noordwijk sectie A nummer ...., groot acht are en vijf centiare.

Koopprijs Volgens de koopakte bedraagt de koopprijs van het registergoed twee miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend euro (€ 2.695.000,00).