Gisteravond scoorde Eva Jinek met de Meilandjes aan tafel maar liefst 1,3 miljoen kijkers. Betekent wel dat al deze mensen getuige zijn geweest van de uitspraken van de Meilandjes die op gespannen voet staan met de werkelijkheid.

Zo wilde de familie de kijker doen geloven, dat zij nog altijd op zoek zijn naar een geschikt optrekje in Noordwijk. Later werd gesteld dat ze in gesprek over een optrekje.

Pure lariekoek. Bekendeburen heeft al eerder gemeld zelfs de koopakte van hun nieuwe villa in Noordwijk in handen te hebben en dit nieuws is over heel Nederland gegaan.

Het is natuurlijk een poging om de geloofwaardigheid van het komende seizoen nog te redden. EN of het Chateau in Frankrijk werkelijk onder voorbehoud is verkocht lijkt ook twijfelachtig. Op de site is nergens de tekst te bekennen 'verkocht onder voorbehoud' terwijl dit zeer gebruikelijk is.

Met dit 'nieuws' kwamen zij in december ook al aan zetten en op het moment dat Erica het nieuws vertelde bij Jinek sprak de gelaatsuitdrukking van Martien boekdelen. Zo van 'hebben we een koper?'

Dat Eva Jinek zich voor  het karretje laat spannen en de familie de gelegenheid heeft om de waarheid te verdraaien geeft zeer te denken.

Maar dat de Meilandjes logen over Noordwijk bewijst dit uittreksel uit de koopakte;

Dit staat in de akte als bewijs dat de Meilandjes de koper zijn:

de heer MARTINUS JACOBUS MARIA MEILAND, geboren te Noordwijkerhout op zesentwintig augustus negentienhonderd éénenzestig (26-08-1961), houder van paspoort documentnummer ........, afgegeven te Noordwijk op drieëntwintig december tweeduizend vijftien;

en b. mevrouw ERICA RENKEMA, geboren te Hengelo op zes september negentienhonderd drieënzestig (06-09-1963), houder van identiteitskaart documentnummer .........., afgegeven te Teylingen op veertien oktober tweeduizend vijftien, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen, wonende te 7255 PG Hengelo, gemeente Bronckhorst, Aaltenseweg ..; hierna tezamen te noemen 'koper' 

Omschrijving registergoed

De omschrijving van het hiervoor bedoelde registergoed is: de eigendom van een perceel grond met woning, plaatselijk bekend Sole Miopark  te Noordwijk (postcode.... AW), kadastraal bekend gemeente Noordwijk sectie A nummer ...., groot acht are en vijf centiare.

Koopprijs: Volgens de koopakte bedraagt de koopprijs van het registergoed twee miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend euro (€ 2.695.000,00).