Eerder dit jaar werd Angela van Hulten, de ex vrouw van Patrick Kluivert, door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Ze zou zich, volgens de rechtbank, schuldig hebben gemaakt aan witwassen van geld.

Het Openbaar Ministerie wil nu geld zien van Angela van Hulten. Zo blijkt uit het beslag document. Letterlijk staat er te lezen: ' Geschiedende deze inbeslagneming ter verzekering der vordering die requirant heeft terzake van gepleegde strafbare feiten en/of wederrechtelijk verkregen voordeel,
zulks tot een maximum bedrag van €595.602,00'.

Om er zeker van te zijn dat de Officier van Justitie namens het Openbaar Ministerie het geld krijgt, is men overgegaan tot beslag op haar luxe appartement in Amsterdam, dat tot voor kort te koop stond voor een bedrag van 1,8 miljoen euro.

Op het appartement rust een hypotheek van 1,1 miljoen euro, maar Angela betaalde er in maart 2007 iets onder de 1,9 miljoen euro voor.