Bekendeburen wist als eerste te melden dat er voor maar liefst 1,7 miljoen euro beslag was gelegd op het appartement van Estelle Cruijff aan het Vondelpark in Amsterdam.

Het bleek te gaan om de mega rijke Jacques Parson, die niet alleen het appartement aan Estelle had verkocht, maar haar ook een hypotheek had verstrekt.

Estelle had alleen maar liefst 160.000 euro achterstand opgelopen aan hypotheekbetalingen en vandaar het beslag. De schuldeiser spande een rechtszaak tegen haar aan om dit geld te kunnen vorderen.

De zaak kwam 20 mei j.l.voor en daar stelde de rechter voor om tot een schikking te komen. Lukte dat niet, dat zou hij een voor beide partijen bindende uitspraak doen.

En dat zou zomaar slecht kunnen uitpakken voor Estelle. Ze zou hiermee haar appartement kunnen verliezen. Partijen gingen in gesprek en nog een keer deed de rechter een beroep aan beiden om tot een schikking te komen.

Zo niet, dan zou de rechter op 15 juli j.l. uitspraak doen. En wat gebeurde er op 15 juli?.............. Helemaal niks. Er was geen uitspraak maar ook blijkbaar geen schikking.

Wat er dan aan de hand is, is volkomen onduidelijk. Bekendeburen heeft Estelle om een reactie gevraagd, maar die zwijgt in alle talen. Er heerst op dit moment een absolute radiostilte.

Is er een nieuwe datum voor de rechtszaak of is er een oplossing? Een ding is in ieder geval zeker: in het Kadaster staat nog altijd het beslag, dus lijkt er niets opgelost.