Doordat zij wellicht, door alle privé problemen, minder tijd kan steken in haar twee bedrijven, loopt Yolanthe nu wel het risico een forse boete op te lopen. Zij heeft namelijk van haar bedrijf “YCVK Beheer B.V. als laatste de jaarcijfers van 2017 gedeponeerd en van haar andere bedrijf “YC Europe B.V.” is het jaar 2016 het laatste waar cijfers van bekend zijn.

En daarmee dreigt een boete. Want jaarcijfers moeten uiterlijk binnen 11 maanden gedeponeerd worden na het afsluiten van een jaar. Letterlijk staat hierover te lezen: “ Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening kan ernstige gevolgen hebben. Ten eerste is het een economisch delict, dus een strafbaar feit.

Dit kan leiden tot een flink geldboete met een maximum van € 19.500. Ten tweede, voor de praktijk zo mogelijk nog belangrijker, wordt het niet of niet tijdig deponeren van jaarrekeningen in geval van faillissement aangemerkt als onbehoorlijk bestuur.

Dit onbehoorlijk bestuur wordt gezien als een belangrijke oorzaak van het faillissement, met als gevolg dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het faillissement en dus voor alle schulden van de BV”.

Dit zijn de risico’s die Yolanthe op dit moment  loopt. Waarom de cijfers nog niet zijn gedeponeerd is niet bekend. Zijn de verliezen nog verder opgelopen of is er een andere reden. Opvallend is tevens dat de twee bedrijven nog altijd staan geregistreerd op het adres van haar moeder in Hilversum en niet op het huurappartement waar Yolanthe op dit moment zou wonen.