Recent wist bekendeburen.nl te melden, dat Heleen van Royen de twee onder een kap woning had gekocht, die zij al ongeveer 2 jaar samen met haar vriend Bart Meeldijk huurde. Zij betaalde hiervoor een prijs van 767.500,-- euro en liet er een hypotheek op vestigen van 540.000,-- euro.

Bekendeburen lichtte de hypotheekakte en deze gaf gelijk een tot nu toe goed bewaarde geheim bloot. Heleen van Royen is nog altijd getrouwd met Ton van Royen. In de akte staat namelijk het volgende te lezen:

 

'mevrouw Helena Margaretha KROON, geboren te Amsterdam op negen maart negentienhonderd

vijfenzestig, zich legitimerende met een paspoort met kenmerk xxxxx afgegeven te Minister

van Buitenlandse Zaken op achttien juli tweeduizend veertien, wonende te ……  Hilversum,, gehuwd'.

Kroon is de meisjesnaam van Heleen. Om iedere verdere twijfel uit te sluiten, lichtte bekendeburen ook de akte van Ton van Royen, die in 2015 een huis kocht in Amsterdam. Ook bij hem staat onder Burgerlijke Staat: GEHUWD.

Dit alles betekent dat Ton en Heleen officieel NOOIT zijn gescheiden. Dit zet ook het huwelijksaanzoek van Heleen's vriend Bart in een ander licht. Want zei Heleen niet dat dit meer als symbolisch moest worden beschouwen?

En ook Bart liet weten nooit te willen trouwen met Heleen. Tja, gaat ook moeilijk als Heleen officieel nog altijd is getrouwd.