Naar nu pas bekend is geworden is de moeder van Mark Rutte op 96 jarige leeftijd overleden. Afgelopen vrijdag is zij in besloten kring begraven.

De moeder van Rutte woonde tot haar dood in een verzorgingshuis in Den Haag, waar ook corona was uitgebroken. Hieraan is zijn moeder, waar Mark mantelzorger voor was, niet overleden.

Extra pijnlijjk voor onze premier was, dat hij door de coronamaatregelen, de laatste weken voor haar dood zijn moeder niet kon bezoeken.

Gelukkig heeft zijn moeder een respectabele leeftijd bereikt.

Dat wordt griezelen in de duinen. Zie angstaanjagende video