Maar liefst vijftien dwangbevelen zijn er voor nodig geweest om Waylon te bewegen zijn schuld aan het Openbaar Ministerie te voldoen. De Officier van Justitie van Noord Holland heeft inmiddels het beslag op het appartement opgeheven. Hoe groot de openstaande schuld was, is niet aangegeven in het document dat in handen van bekendeburen is.

Zoals bekend waren er drie beslagen op het appartement gelegd, waaronder die van de Officier van Justitie Noord Nederland. De andere twee: die van de gemeente Amsterdam, die volgens bronnen een bedrag van 2500,-- euro aan erfpacht heeft te vorderen, en van een zorgverzekeraar rusten nog altijd wel op zijn optrekje.

Normaal gesproken zullen deze twee beslagen ook binnenkort verdwijnen en kan Waylon zijn appartement eindelijk overdragen aan de nieuwe eigenaar. Hopelijk ontsnappen deze rekeningen niet alsnog aan zijn aandacht.