Zijn moeder Prinses Margriet schonk hem namelijk een prachtige monumentale boerderij op het landgoed De Horsten in Voorschoten. Maar daar moest eerst even wat voor worden geregeld. Alhoewel zijn tante koningin Beatrix eigenaresse is van de boerderij en het landgoed, heeft zijn moeder prinses Margriet het eeuwig durend recht van erfpacht en opstal gekregen. Zij heeft daarom de boerderij eind december 2011 geschonken aan haar zoon middels een notariële akte.

Maar eerst werd op dezelfde dag bij akte geregeld dat koningin Beatrix de boerderij aan prinses Margriet toekende. In deze nieuwe erfpacht akte staat ondermeer te lezen dat het erfpacht, waaronder de boerderij valt, bestemd is voor particuliere bewoning door een gezin.

Prinses Margriet mag de boerderij dus verhuren en kan dit volgens de nieuwe voorwaarden die zij met haar zus Koningin Beatrix is overeengekomen doen zonder de toestemming van de koningin. In de akte staat: “In afwijking van artikel 8 van de erfpachtvoorwaarden kan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet zolang zij de erfpachter is het erfpachtgoed ( lees de boerderij) zonder toestemming van de eigenaar ( koningin Beatrix) verhuren of in gebruik geven aan haar afstammelingen in de rechte linie en hun gezinnen”.

Dat maakte de weg vrij voor prinses Margriet om de boerderij te schenken aan haar zoon prins Floris. Deze wilde de hele boel echter wel verbouwen en daar was weer vergunnig voor nodig van de gemeente die de boerderij op de Monumentenlijst had gezet.

In eerste instantie leek dat de prins allemaal geen probleem en diende hij een verzoek in voor een vergunning om de boerderij te kunnen slopen. Dat zette kwaad bloed bij de gemeente. Deze wezen de prins erop dat de regels ook voor hem gelden. De voorstellen van prins Floris werden dan ook van tafel geveegd.

Samen met zijn architect ging prins Floris weer achter de tekentafel om een nieuw ontwerp te kunnen maken. Al snel bleek dat een renovatie financieel geen haalbare kaart was en uiteindelijk werd er een oplossing gevonden waarbij de sloop wel door kon gaan en bij de opbouw de regels in acht werden genomen.

Eindelijk na een voorbereiding van twee jaar verstrekte de gemeente de vergunningen. Om het hele project te financieren vroeg de prins een hypotheek aan bij de bank en afgelopen werd de aanvraag gehonoreerd en werd er 6 ton euro op zijn rekening gestort.

Uiteindelijk zal er een totaal nieuwe zogenaamde langgevelboerderij komen, waar hij dankzij zijn moeder met het gezin kan gaan wonen!