Het is bekend dat door de coronacrisis de evenementen wereld totaal op zijn gat ligt. En er is niet gelijk een keihard vooruitzicht wanneer er weer goed geld te verdienen valt.

Maar dat heeft Rachel Hazes er niet van weerhouden om een eigen evenementenbureau op te richten. Op 10 juni j.l. heeft zij onder de naam 'Helemaal Doorgedraaid B.V.', een eigen buro opgericht.

Er staat letterlijk te lezen: 'exploiteren en uitoefenen van een evenementenburo'en het verlenen van diensten en adviezen op dit gebied'.

De weduwe van Andre Hazes heeft er dus blijkbaar alle vertrouwen in dat de markt weer zal herstellen. Bekend is dat Rachel een slimme zakenvrouw is, dus het zal wel goedkomen.

Maar het blijft een bijzondere actie in deze tijd. Uiteraard hebben we even gevraagd waarom dit bedrijf. Haar woordvoerder Nino Wilkes ( zoon van Rossana Kluivert) liet bekendeburen weten, dat het de bedoeling is dat Rachel in de toekomst meer evenementen gaat organiseren buiten 'Holland Zingt Hazes'.

Op de vraag wat voor een evenementen, wilde de woordvoerder Nino verder niet op in gaan.

Geketende aapjes ingezet als kokospluk machines. Zie vreselijke video