Het gaat op zeker niet goed met voormalig GTST acteur Jimmy  Geduld.. Vorig jaar juni zette hij zijn woning in Laren plotseling te koop en had bekendeburen al zo'n vermoeden dat er wellicht financiele problemen speelden.

BESLAG WONING JIMMY GEDULD

En dat blijkt ook de werkelijkheid. Zo ontdekte bekendeburen dat er begin dit jaar twee beslagen waren gelegd op de woning in Laren, die hij twee jaar eerder samen met zijn vriendin Elma had gekocht.

TONNEN EURO'S SCHULD JIMMY GEDULD

Het ene beslag draait om een bedrag van meer dan 250.000 euro en de andere om een bedrag van bijna 114.000 euro. De schuld van 250.000 euro gaat ook Elma aan en de laatste alleen Jimmy Geduld.

In totaal zitten de schuldeisers voor een bedrag van 364.000 euro achter zijn broek aan. Hoe de voormalige GTST acteur dit moet betalen is een raadsel. Het huis is inmiddels verkocht, maar niet alleen 39.000 euro onder de vraagprijs van 799.000, maar er zat een hypotheek op van 9 ton euro.

ONTSLAG/ RECHTSZAKEN JIMMY GEDULD

Verder kreeg bekendeburen een mail binnen van een voormalig werkneemster van Jimmy's kliniek ( naam bij BB bekend) die o.a. schrijft; " Op 8 februari 2022 heb ik ontslag genomen wegens frauduleuze praktijken binnen Jims bedrijf.

Hierna ben ik in een rollercoaster terecht gekomen, want er was geen loonbelasting over mij betaald door Jim Geduld. Dus kreeg ik geen uitkering. Met 2 rechtszaken, 1 naar Jim en 1 naar UWV is alles uiteindelijk recht getrokken en ben ik in het gelijk gesteld.".

"ik heb dit verhaal aan Elma Jobse ( vriendin Jimmy) verteld. Kort daarna stond de villa te koop, Jim woont bij zijn zus in Amsterdam op een zoldertje, geen huis, relatie over, geen werk meer, en krijgt een maandelijkse toelage om zijn hoofd nooit meer in het door hem laatst opgerichte bedrijf (mijn laatste werkgever )  te laten zien".

Uiteraard heeft BB geprobeerd Jimmy om een reactie te vragen, maar dat is helaas nog niet gelukt. Ter verduidelijking: Op 3 januari j.l. is het huis gepasseerd bij de notaris en heeft de koper het bedrag van 760.000 euro overgemaakt

Op 2 januari hebben de schuldeisers beslag laten leggen en is hun verschuldigde bedrag geblokkeerd bij de notaris in afwachting van een gerechtelijke procedure. Hiermee heeft de hypotheekbank slechts een deel gekregen van haar 9 ton euro!