Hij is eigenaar van twee bedrijven. Het eerste bedrijf opereert onder de naam “Labour Road B.V.”welke hij eind 2012 oprichtte met als doelstelling: “Het verlenen van diensten, met name op het gebied van entertainment en muziekproductie en het verrichten van alle overige werkzaamheden die het artiestenbestaan met zich meebrengt”.

Het eigen vermogen per eind 2018 bedraagt bijna 346.000 euro en dat is maar liefst een twee ton euro hoger als een jaar daar voor.  Zijn tweede bedrijf handelt onder de naam “Waymore B.V.” dit bedrijf werd ook eind 2012 opgericht en is niet meer dan een financiële holding. Het eigen vermogen bedraagt eind 2018 ruim 1,1 miljoen euro en dat is maar liefst zes ton euro meer dan twee jaar eerder.

Totaal zijn de twee bedrijven acht ton euro in eigen vermogen gestegen en dat zal de komende jaren zeker nog verder groeien. Buiten de twee bedrijven wonen Waylon, Bibi en hun dochtertje Teddy in een prachtige villa in Hilversum, die hij een paar jaar geleden kocht voor de prijs van 1.550.000 euro en waar Waylon een hypotheek op heeft laten vestigen van 2 miljoen euro.

Wellicht dat hier een paar ton euro overwaarde op rust. En uiteraard verdient hij ook nog eens een aantal tonnen per jaar als jurylid van The Voice. Alles bij elkaar mag Waylon zeker wel worden geschat op een vermogen van twee miljoen ruim.