De strijd is gestreden. Sabia verlaat eindelijk de villa in Hamburg, waar zij heeft samengewoond met Rafael van der Vaart. Een villa waarvan de maandelijkse huur rond de 7000,-- euro bedroeg. Een bedrag dat zij niet kon betalen.

Als gevolg hiervan ontstond er een forse huurschuld, die Rafael moest betalen. Dat heeft te maken met de Duitse wetgeving. Zowel Rafael als Sabia hadden het huurcontract getekent en in Duitsland mag niet 1 van de 2 het contract opzeggen.

De eigenaar mag de schuld dan ook verhalen op degene die het allemaal wel kan betalen en dus was Rafael het haasje. Vervelend, want hoe langer Sabia er zou blijven wonen, hoe groter de huurschuld werd.

Maar nu eindelijk heeft zij de verhuisdozen gepakt. Waar Sabia naar toe gaat is niet bekend, want voorlopig zijn haar spullen opgeslagen. Volgens bronnen zou Rafael totaal 94.000,-- euro hebben moeten betalen.