Het moet voor Robbert Boekema, vermeend minnaar en zakenpartner van Wendy van Dijk, een droom zijn dat hij met haar samenwerkt.Bekendeburen ontdekte namelijk dat zijn bedrijf in juli 2016 failliet werd verklaard en een miljoenenschuld boven zijn hoofd hing. En dat allemaal omdat hij in onmin raakte met zijn toenmalige compagnon die optrad als financier.

De curator van het faillissement is Mr.R.Klein. Een medewerkster op zijn kantoor bevestigd het geheel. “Het klopt dat het bedrijf, toen handelend onder de naam “Disq Mobile Gym B.V.” failliet is verklaard. Op dit moment zitten we in de laatste fase hiervan”. Robbert had de Disq bedacht en zocht een financier om het groots op te kunnen starten.

Deze vond hij er werden twee geldleningen verstrekt voor in totaal rond de 2,2 miljoen euro. De zaken gingen in het begin goed, want in 2013 en 2014 werd er winst gemaakt. Maar toen ontstond er onenigheid tussen Robbert en zijn financier. Deze stopte, volgens het verslag van de curator die bekenseburen in handen heeft, met het verstrekken van geld.

Hierdoor kon het bedrijf van Robbert niet meer aan haar verplichtingen voldoen en moest gedwongen uitstel van betaling aanvragen. In de tussentijd had de financier, zijn compagnon, beslag laten leggen. Door dit alles veranderde Robbert’s droom in een nachtmerrie. Er werd wel meerdere malen gepoogd om tot elkaar te komen en te schikken, maar het resultaat was nul komma nul.

Dit moet echt een zeer zware tijd voor de Disq bedenker zijn geweest. In juli 2016 werd zijn bedrijf dan ook failliet verklaard. Een droom viel in duigen. En moest hij miljoenen terug betalen aan de financiers? Hij zal er vele nachten van wakker hebben gelegen. Dit laat geen mens koud. En zijn droom leek hiermee ook nog eens compleet in duigen te vallen.

Maar toen al was er contact met Wendy van Dijk. Het kan bijna niet anders als dat zij van dit alles afwist en h et natuurlijk ook vreselijk vond voor Robbert. Hun contact veranderde steeds meer en meer in een hechtere samenwerking. En dit alles tegen de achtergrond van het faillissement van zijn bedrijf.

Gelukkig voor Robbert is alles uiteindelijk opgelost en kon hij zelfs een doorstart maken. Wel met het betalen van een afkoopsom van ruim twee ton euro. Ook dit staat te lezen in het faillissementsverslag van de curator. Niet staat er bij waar dit geld vandaan is gekomen. Het nieuwe bedrijf heet “Disq Mobile Gym Nederland B.V.”, waarvan WendyMultimedia B.V. voor de helft eigenaar is.