Sinds dat bekendeburen bekend maakte dat Wibi Soerjadi zijn landgoed inclusief land- en koetshuis door middel van een gesloten online veiling wil verkopen, gonst het van de geruchten. Bijna allemaal komen ze er op neer, dat Wibi gewoonweg grote schulden zou hebben en de verkoop hem hiervan zouden moeten verlossen.

Maar Wibi ontkent dit in alle toonaarden. Bij RTL beweerde hij dat de verkoop niets te maken hebben met financiele sores. De verkoop gaat, volgens zijn zeggen, via een veilinghuis omdat hij 'manieren zoekt hoe je zoiets kwijt kan'.

Hij staat er, volgens eigen zeggen, financieel goed voor en de verkoop heeft dus niets met geld te maken. Maar de Telegraaf weet vandaag te melden, dat weekblad Prive juist een document in handen kreeg gespeeld, die een hele andere taal spreekt.

Dat was half 2014 en dit document zou ook zijn overhandigd aan Wibi persoonlijk. Daaruit blijkt niet meer en minder dat Wibi op dat moment, dus ruim twee jaar geleden, 1.988.000,-- euro aan dwangsommen moest betalen.

Dit op grond van een gerechtelijk vonnis. Omdat zijn optrekje een monumentale status heeft, werd hij gesommeerd onderhoud uit te voeren en dat heeft de kleine pianovirtuoos niet gedaan. Inmiddels zijn de dwangsommen opgelopen tot drie miljoen euro!

En dit is toch een hele andere werkelijkheid , als die Wibi voorspiegelt. En dan hebben we het nogĀ  maar niet over pianovervoerder en stemmer Obbo Spanjaard, die zo'n slordige anderhalve ton euro van hem tegoed heeft. Ook dit is door de rechter bekrachtigd.

De grote vraag is nog natuurlijk of de veiling wel genoeg geld zal gaan opleveren en ook daar wordt door deskundigen sterk aan getwijfeld. Men schat dat de opbrengst de 2,5 miljoen euro niet zal overschrijden.

Dat lijkt dus een donkere kerst te gaan worden!!