'Professioneel hockeyen én een kind krijgen, dat gaat gewoon niet samen. Ik dacht: als ik nog een jaar door zou gaan, wil ik me ook echt committeren en niet halverwege moeten stoppen omdat ik zwanger ben. Dat vind ik geen leuk einde, je bent dan ineens weg'. 

Het was dan ook om die reden, dat Sven en Naomi in 2016 een stuk grond kochten in Amstelveen, op een steenworp afstand van de huizen van Humberto Tan en Patty Brard.  De koopsom bedroeg 2.125.000,-- euro en dat werd met eigen geld betaald. 

De beaaande boerderij zou worden gesloopt en hun droompaleis zou hierop verr8jzen. Maar hier lijkt voorlopig een vette streep doorheen te gaan. 

Samen met een architect zijn ze tekeningen gaan maken en deze ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Amstelveen in de hoop zo snel mogelijk een bouwvergunning te kunnen krijgen. Die is echter, zover beke3nd, nog altijd niet afgegeven.

Er zijn wel een aantal gesprekken met de gemeente gevoerd, maar die lijken nog niet tot het gewenste resultaat te hebben geleid. En zo dreigt hun droom te veranderen in een regelrechte nachtmerrie. De gemeente denkt er namelijk geheel anders over.

 

Zij stelde eerder “het gebruik van de voormalige agrarische bedrijfswoning ten behoeve van ‘burger’ bewoning is in strijd met de agrarische bestemming en de uitbreiding van het hoofdgebouw overschrijdt de maximaal toegestane inhoudsmaat die is toegestaan voor bedrijfswoningen.”.

Hierdoor lijken de twee partijen recht tegenover elkaar te staan en is een oplossing nog niet aan de orde. Resultaat is een nog alijd braakliggend terrein met geen spoor van enige bouwactiviteit